Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Historie, praksis, teori og politikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Historie, praksis, teori og politikk
Om kunnskapsgrunnlaget for voksnes læring

Denne boken dekker tre hovedtemaer innenfor voksnes læring.

Del 1 handler om hvordan praksisfeltet har vokst fram gjennom 200 år, og boken følger feltet fram til selve profesjonaliseringen av voksnes læring.

Del 2 dreier seg om det teoretiske kunnskapsgrunnlaget og filosofiske fundamentet for feltet og belyser vitenskapeliggjøringen av voksnes læring.

Del 3 tar opp utdanningspolitikken og viser hvordan voksnes læring ble innlemmet i strategiene for samfunnets kunnskaps- og kompetanseutvikling. Dette handler om institusjonaliseringen av voksnes læring.

Alle delene setter utviklingen av voksnes læring inn i et internasjonalt perspektiv. Til sammen presenterer de mange kapitlene i boken sentrale elementer i kunnskapsgrunnlaget for voksnes læring.

Sigvart Tøsse er dr.philos., forsker og siden 2008 leder for Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU. I denne boken presenterer han resultatene fra mange års forskning og undervisning innenfor folkeopplysning og voksnes læring

Forfattere:
ISBN:
9788251927161
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
259
Historie, praksis, teori og politikk