Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Helsesykepleie
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
559,-

Helsesykepleie
En grunnbok

Denne grunnboken i helsesykepleie gir en innføring i helsesykepleierprofesjonen og tenkningen knyttet til organiseringen av arbeidet til helsesykepleiere. Boken viser hvilken kompetanse man trenger for å utøve yrket, og belyser tema som: Hva kjennetegner helsesykepleierens helsefremmende og forebyggende arbeid? Hva karakteriserer kunnskapsgrunnlaget og forskningsfeltet? I hvilken retning beveger helsesykepleierprofesjonen seg?

Bokens målgruppe er først og fremst helsesykepleierstudenter, men den henvender seg også til helsesykepleiere som har arbeidet noen år og ønsker en kunnskapsbasert oppdatering på fag- og profesjonsutviklingen. Også samarbeidspartnere og beslutningstakere vil ha nytte av å lese boken for bedre å forstå helsesykepleierens rolle og arbeidsfelt. Boken er en fagfellevurdert vitenskapelig antologi skrevet av forfattere som alle er ledende på sitt fagområde. 

Berit Misund Dahl (red.) er helsesykepleier, ph.d. og ansatt som førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Hun er studieprogramleder for helsesykepleierutdanningen ved NTNU. Misund Dahl forsker og underviser på områder som omhandler helsesykepleierens profesjonelle identitet, helsefremming, tverrprofesjonelt samarbeid og utdanningsforskning.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245025057
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
251
Helsesykepleie