Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Helseledelse, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
365,-

Helseledelse, e-bok
Om utfordringer og lederroller i endring

Helseledelse - om utfordringer og lederroller i endring er en vitenskapelig antologi for alle som er opptatt av helseledelse. Den er 
skrevet for deg som vil forstå endringene og utfordringene som har formet helsetjenestene i Norge.

Boka inneholder praksis- og empirinære forskningsbidrag, teoretiske perspektiv på hva som kjennetegner ledelse og organisering i helsetjenesten, samt vitenskapelige essay som tar utgangspunkt i temaer knyttet til tillitt og autonomi, innovasjon, og ledelse i kommunene. Bokas mål er å inspirere til refleksjon om ledelse og lederroller. 

Bidragsyterne har bred undervisnings- og forskningserfaring og bakgrunn fra praktisk ledelse i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Fagredaktører for boken:

Ralf Kirchhoff er utdannet statsviter (cand.polit.) og professor i helsevitenskap - fagområdet organisering og ledelse i helsetjenesten. Ved NTNU er han studieprogramleder for master i helseledelse ved NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Masteren er et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Kirchhoff har i tillegg en 20 prosent bistilling som professor ved Høgskolen i Molde.

Erlend Vik er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i helse- og sosialfag. Han er førsteamanuensis i helseledelse ved Høgskolen i Molde, førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund, og forskningsrådgiver ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund.

Atle Ødegård er psykologspesialist i Helse Møre og Romsdal HF (Avdeling for spesialisert habilitering) og professor ved Høgskolen i Molde.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245050318
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
253
Helseledelse, e-bok