Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Helsefremmende arbeid, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
204,-

Helsefremmende arbeid, Brettbok
Tannhelsesekretær Vg3

Helsefremmende arbeid er ett av de tre programfagene i den videregående utdanningen for tannhelsesekretærer på Vg3. Denne boka dekker kompetansemålene i læreplanen, og gir deg nødvendige kunnskaper om anatomi og fysiologi og sykdomsutvikling knyttet til tann- og munnhelse og sammenhengen mellom levevaner og tann- og munnhelse. Du lærer også om smittevern, førstehjelp, håndtering av kjemiske stoffer og miljøhygienisk avfall. Gjennom å arbeide med lærestoffet, både i denne boka og de to andre bøkene i serien, og ved å tenke godt gjennom hva du vil ha ut av praksistiden din og bruke den tiden godt, vil du stå godt rustet til å møte en spennende og variert jobb som tannhelsesekretær.

Boka er delt inn i sju kapitler:
  • Tennenes og munnhulens anatomi og fysiologi
  • Sykdom i tenner og munnhule
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Farmakologi
  • Smittevern
  • Trygg arbeidsplass
  • Førstehjelp
Hanne Ernstsen er tannpleier og faglærer i helse- og sosialfag. Hun har undervist på tannhelsesekretærutdanningen ved Breivika videregående skole og på tannpleierutdannningen ved Høgskolen i Tromsø. Hanne Ernstsen arbeider nå som koordinator/studieveileder i Studieverksted (opplæringstilbud for voksne i videregående skole) i Troms Fylkeskommune.
Forfattere:
ISBN:
9788241207624
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
243
Trinn:
VG3
Helsefremmende arbeid, Brettbok