Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Havromsteknologi
Forfattere:
ISBN:
9788232104413
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
483
Havromsteknologi

Havromsteknologi

Visste du at:
- Norge i dag er en stormakt til havs og har ambisjoner om ytterligere å styrke sin posisjon
- En stor del av løsningen på verdens framtidige utfordringer innen energi- produksjon, klima og miljø, matproduksjon, råvarer og transport finnes til havs
- Norges tre viktigste eksportnæringer er knyttet til virksomheter til havs: Olje og gassutvinning, fiskeri og havbruk og skipsfart

Boken:
- Gir en innføring i viktig basiskunnskap om teknologi som brukes i de maritime næringene
- Legger stor vekt på miljøutfordringer og bærekraftig utvikling til havs
- Henvender seg til både skoleungdom og voksne
- Har mer enn 800 illustrasjoner i farger for å gjøre stoffet ekstra interessant, lettlest og lettfattelig
- Gir en illustrert innføring til temaer innen
- Havmiljø
- Stabilitet, motstand og framdrift på skip
- Analyse av krefter, og hvordan disse påvirker en konstruksjon
- Energi produksjon til havs, utvinning av olje og gass
- Fiskeri og havbruk
- Fornybar energi til havs
- Beskriver den marine bransjes innvirkning på det norske samfunnet
- Har ca 100 regneoppgaver med fasit og ca 100 andre oppgaver og ”undringsoppgaver”
- Brukes som støttelitteratur for elever i videregående skoler som deltar med selvkonstruerte skipsmodeller i årlige, nasjonale konkurranser i Havlaboratoriet ved Marinteknisk Senter i Trondheim (www.oceanspacerace.no)

Forfattere og redaktør:
Boken har 18 forfattere. De fleste er professorer ved Institutt for marin teknikk, NTNU
Redaktør har tidligere vært fakultetsdirektør ved Fakultet for marin teknikk, NTNU
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
699,-