Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Havromsteknologi
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
799,-

Havromsteknologi

Visste du at:- Norge i dag er en stormakt til havs og har ambisjoner om ytterligere å styrke sin posisjon- En stor del av løsningen på verdens framtidige utfordringer innen energi- produksjon, klima og miljø, matproduksjon, råvarer og transport finnes til havs- Norges tre viktigste eksportnæringer er knyttet til virksomheter til havs: Olje og gassutvinning, fiskeri og havbruk og skipsfart Boken:- Gir en innføring i viktig basiskunnskap om teknologi som brukes i de maritime næringene- Legger stor vekt på miljøutfordringer og bærekraftig utvikling til havs- Henvender seg til både skoleungdom og voksne- Har mer enn 800 illustrasjoner i farger for å gjøre stoffet ekstra interessant, lettlest og lettfattelig- Gir en illustrert innføring til temaer innen- Havmiljø- Stabilitet, motstand og framdrift på skip- Analyse av krefter, og hvordan disse påvirker en konstruksjon- Energi produksjon til havs, utvinning av olje og gass- Fiskeri og havbruk- Fornybar energi til havs- Beskriver den marine bransjes innvirkning på det norske samfunnet- Har ca 100 regneoppgaver med fasit og ca 100 andre oppgaver og ”undringsoppgaver”- Brukes som støttelitteratur for elever i videregående skoler som deltar med selvkonstruerte skipsmodeller i årlige, nasjonale konkurranser i Havlaboratoriet ved Marinteknisk Senter i Trondheim (www.oceanspacerace.no) Forfattere og redaktør:Boken har 18 forfattere. De fleste er professorer ved Institutt for marin teknikk, NTNURedaktør har tidligere vært fakultetsdirektør ved Fakultet for marin teknikk, NTNU
Forfattere:
ISBN:
9788232104413
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
483
Havromsteknologi