Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Handtering og bruk av plantevernmidler
Forfattere:
ISBN:
9788245013672
Utgitt:
Utgave:
8
Sider:
52
Handtering og bruk av plantevernmidler

Handtering og bruk av plantevernmidler
Arbeidsbok

Autorisasjonsordningen for handtering og bruk av plantevernmidler er et ledd i arbeidet med å produsere trygg mat og forvalte naturressursene på en god måte. Autorisasjonsbeviset er gyldig i 10 år.

Denne arbeidsboka inngår i et komplett kursmateriell, og skal brukes sammen med boka «Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok» og bøkene om integrert bekjempelse for ulike kulturer.

I arbeidsboka finner du både oppgaver med løsningsforslag og oppgaver for innsending i brevkurs/brevring. Oppgavene passer både for de som skal fornye sitt autorisasjonsbevis og for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang.

8. utgave

MATTILSYNET
BIOFORSK PLANTEHELSE

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
225,-