Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
HMS-illustrasjoner for byggenæringen
Forfattere:
ISBN:
9788211034397
Utgitt:
Utgave:
1
Gå til ressurs
HMS-illustrasjoner for byggenæringen

HMS-illustrasjoner for byggenæringen
Digitalt illustrasjonsarkiv

Byggenæringen ønsker å redusere ulykker og skader på arbeidsplassen. På en lettfattelig måte, gjennom gode illustrasjoner/tegninger ønsker vi å påvirke holdninger til risikofylt arbeid. Her finner du over 120 risikosituasjoner med "riktig/gal" tilnærming. Du kan fritt laste ned illustrasjoner som du kan bruke i din egen presentasjon. Søk på ord/begreper, for eksempel; stillas, kjøretøy, grøft, og få opp relevante illustrasjoner. Illustrasjonene egner seg godt til undervisning, som diskusjonsunderlag og som enkel beskrivelse av arbeidssituasjoner for bl.a. utenlandske arbeidstakere. Det er også utviklet et trykt hefte med de samme risikofylte situasjonene og med en enkel beskrivende tekst. Heftet finner du her.

Format
Språk
Ikke i ordinært salg
Antall
0,-