Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Høvelmaskiner
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
159,-

Høvelmaskiner
Fagbok treindustri

Høvelmaskiner tilhører en serie på i alt 12 bøker og 12 lydbøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole. Målgruppen for denne serien er lærlinger og praksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3.

Lydbøker: https://treteknisk.vgs.forlagshuset.no/ 

Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2019. Stiftelsen har som overordnet målsetning å fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringenfor øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Høvelmaskiner utgjør utgivelsene i alt disse titlene:
1. Produksjon av høvellast
2. Norsk treindustri - en bransjeoversikt
3. Sagmaskiner
4. Sortering av trelast
5. Produksjon av skurlast
6. Tørking og energiproduksjon
7. Treteknologi
8. Verktøyhold
9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
11. Produksjon av limtre

Forfattere:
ISBN:
9788211032676
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
48
Trinn:
VG3
Høvelmaskiner