Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok i miljøterapi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
759,-

Håndbok i miljøterapi
Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming

Faget og behandlingsformen miljøterapi har en 100 år lang historie, men kan i mange sammenhenger være vanskelig å fange essensen i. I denne boken, som handler om miljøterapi til personer med en kognitiv funksjonshemming, samles både oppdatert grunnlagskunnskap, overordnede perspektiver og konkrete metoder. Også områder hvor miljøterapeuter arbeider, men som er lite studert, er presentert i boken. Det gjelder for eksempel miljøterapeuter i spesialavdelinger i grunnskolen og miljøterapi i barnevernsinstitusjoner.

Bokens 30 kapitler fordeles over følgende deler:
  • Kunnskapsgrunnlaget
  • Atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming
  • Barn og unge
  • Brukererfaringer og samarbeidspartnere
  • Psykisk helse
  • Kartlegging og dokumentasjon
  • God samhandling

Boken er skrevet av landets fremste fagpersoner fra utdanningsinstitusjonene og kliniske miljøer, samt en rekke brukerrepresentanter. Den vil være til nytte både i utdanning og i praktisk miljøterapeutisk arbeid.

«Denne håndboken i miljøterapi er et svært kjærkomment hjelpemiddel for alle som jobber tett på brukergruppen, og som gjennom samhandling, relasjonsbygging og målrettede strategier ønsker å bidra til gode liv og motvirke uhelse. Gjennom en blanding av overordnede blikk og konkrete råd og tips bidrar boken til at tjenesteyterne kan gjøre kloke og velbegrunnede valg som gjør en positiv forskjell for den enkelte. … Jeg håper og tror at håndboken vil bidra både til ydmykhet og selvtillit hos miljøterapeuter og alle som er involvert i råd og veiledning til dem som driver med miljøterapi.» - Jarle Eknes i forordet
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245032673
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
452
Håndbok i miljøterapi