Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok i hygiene og smittevern
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232101580
Utgitt:
Utgave:
1
Håndbok i hygiene og smittevern

Håndbok i hygiene og smittevern
Sykehjem og langtidsinstitusjoner

Nesten en av 100 nordmenn er innlagt i sykehjem eller andre langtidsinstitusjoner. Slike pasienter lever nært innpå hverandre og personalet, og smittespredning skjer fort i tett sammensatte miljøer. Sykehjemspasienter har ofte multiple, sammensatte, kompliserte lidelser og svekket allmenntilstand. Under slike forhold vil alle typer infeksjoner være en ekstra påkjenning.

Denne boken tar for seg de viktigste hygieniske prinsipper, retningslinjer og prosedyrer og utgjør et fullstendig infeksjonskontrollprogram. Hensikten er å kontrollere og redusere forekomsten av alvorlige institusjonsinfeksjoner. Aktuelle beredskapstiltak ved meget alvorlige epidemier/pandemier er også beskrevet. Forslag til hvordan fremtidens sykehjem bør se ut er inkludert i et eget kapittel. God infeksjonskontroll vil øke kvalitet og sikkerhet under oppholdet for pasienter/beboere og føre til et tryggere arbeidsmiljø for de ansatte.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
749,-