Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok for helsesekretæren 2024
Språk
Bokmål
Format

Spiral

På lager - sendes nå
249,-
inkl. mva

Håndbok for helsesekretæren 2024

Håndbok for helsesekretæren er et arbeidsredskap til daglig bruk og som alltid skal være for hånden både til oppslag og notater. Håndboka blir årlig oppdatert.

Håndboka er delt inn i følgende områder:
  • Læreplanen for helsesekretær
  • Helsesekretæren – autorisasjon
  • Førstehjelp
  • Kalender
  • Prosedyrer
  • Lov- og regelverk
  • Informasjon
  • Emner
  • Laboratorieprøver
  • Stikkord 

Kapittelet om Førstehjelp er en kortfattet framstilling av basale prinsipper ved førstehjelp og inneholder også primærundersøkelse, sekundærundersøkelse, ISBAR og qSOFA ved sepsis. I lomma bakerst finner du et foliert kort med NEWS. Det er et nyttig verktøy for tidlig å oppdage endringer i pasientens tilstand.
 
Metodedelen er basert på prosedyrer som er aktuelle i praksis.
 
Delen om Lov- og regelverk omhandler blant annet personvernlovgivningen og pilotprosjektet med primærhelseteam.
 
Informasjonsdelen inneholder for eksempel Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta.
 
I emnedelen er temaer omhandlet mer utfyllende, blant annet demens, delir, stikkuhell og veiledning av elever.

Som helsesekretær har du ofte et opplæringsansvar for elever som er i praksis i vg2 eller vg3 yrkesfaglig fordypning (YFF).
Når du planlegger opplæringa skal du ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene samtidig som de skal ses i lys av læreplanen for helsesekretær. Innledningsvis i boka finner du Læreplan for vg3 helsesekretær. I emnedelen finner du også Veiledning av elever i praksis.
 
Håndboka er under løpende omarbeiding og utvikling i god dialog med Helsesekretærforbundet i Delta.
Forfattere:
ISBN:
9788245048964
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
214
Håndbok for helsesekretæren 2024