Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håløygriket
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Håløygriket
Nordlands historie 1 - før 1600

Nordland er like sammensatt som det er langt. Fylket strekker seg fra Bindal i sør til Andøya i nord og har et geografisk, kulturelt og næringsmessig mangfold som
det knapt finnes maken til.

Nordlands historie er den første samla framstillinga av Nordlands historie. Gjennom tre rikt illustrerte bind fortelles historien om området som i dag utgjør Nordland fylke.

Bind 1 - Håløygriket forteller historien fra de første bosetningene og fram til omkring 1600.

Eirin Holberg (f. 1972) er arkeolog og stipendiat ved Universitetet i Nordland.

Merete Røskaft (f. 1967) er historiker og prosjektleder ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Forfattere:
ISBN:
9788245018301
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
472
Håløygriket