Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Gutter og lesing
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Gutter og lesing

«Gode tiltak for å styrke de svakeste leserne, som for en stor del består av gutter, kan føre til at disse får bedre leseferdigheter, større sjanser på arbeidsmarkedet og på mange andre måter et bedre liv, noe som i sin tur kommer samfunnet til gode.» Dette skriver Astrid Roe i første kapittelet av Gutter og lesing.

Gutter leser mindre enn jenter og scorer dårligere på leseprøver. Hvorfor er det sånn? Kan vi få dem til å lese mer og bedre enn de gjør? I denne boka behandles mange innfallsvinkler til gutters lesing, lesepreferanser og lesekyndighet. Sentrale emner er gutters leserhistorier, digital tekstpraksis, «guttelitteratur», guttebildet i lærebøker og litteraturformidling rettet mot gutter.

Målgruppen er lærere i det 13-årige skoleløpet, studenter, bibliotekarer, høgskole- og universitetsansatte og foreldre.

Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold. Gjennom sine populære norsklæreverk både lesebøker og språkbøker har han i en årrekke vært med på å prege norskfaget i skolen. Kverndokken driver flere videreutdanningskurs for lærere i lesing og skriving. Hans forrige bok var 101 måter å lese leseleksa på. Om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012).

«Det er ikke uvanlig at forskere klager på at skolens praktikere ikke interesserer seg for hva de har å meddele. Etter mitt syn kan det ha noe å gjøre med at få av dem skriver på en så interessant måte som det Kverndokken gjør.» - Hallvard Håstein, Bedre skole

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245014327
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
275
Gutter og lesing