Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Gudsteneste for Den norske kyrkja
Språk
Nynorsk
Format

Ark

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Gudsteneste for Den norske kyrkja

GRUNNVERKTØY
Denne permen er grunnverktøyet til bruk under førebuing av gudstenesta. Permen er lagd til rette for at fleire skal arbeide saman både med førebuing og gjennomføring av gudstenesta, slik den grunnleggjande visjonen for gudstenestelivet i Den norske kyrkja tilseier.

PRAKTISK PERM
Materialet er praktisk ordna i ein perm, slik at etter kvart som fleire ordningar og liturgiske tekstar kjem til, kan desse lett setjast inn i permen.

LOKAL GRUNNORDNING
Det er også ein eigen plass for den “lokale grunnordninga” i kyrkjelyden, som er dei vedtaka soknerådet har gjort for det lokale gudstenestelivet om både praktisk tilrettelegging og korleis den lokale gudstenesta skal feirast.

MEDLITURGAR
Heile kyrkjelyden er delaktig i gudstenestelivet i kvar enkelt kyrkjelyd. Under leiing av liturgen og kyrkjemusikaren vil fleire delta som medliturgar i kvar gudsteneste. Gudstenestepermen inneheld materiale som kan gi både desse og heile den gudstenestefeirande kyrkjelyden motivasjon og forståing for deltakinga si.

FORSTÅING OG RETTLEIING
Treng ein hjelp i samband med innhaldet i og utføringa av gudstenesta, inneheld grunnpermen også avsnitt om gudstenesteforståing og rettleiing om dei ulike delane i gudstenesta.

Forfattere:
ISBN:
9788251407533
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
332
Gudsteneste for Den norske kyrkja