Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Gruppepsykologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Gruppepsykologi
En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid

Hva er det som gjør at enkelte grupper fungerer godt og andre ikke? 
Fokuset i boka er ulike gruppesammensetninger både i familie, barnehage, skole, vennekrets, arbeidsliv og fritid. Noen ganger fungerer gruppene godt, andre ganger er de dysfunksjonelle eller mindre velfungerende. Dårlig fungerende grupper ødelegger for mange menneskers trivsel og produktivitet i skole og arbeidsliv.

Som leder og gruppemedlem kan man lære å styre grupper i en positiv retning. Man kan motvirke krefter som skaper negative eller til og med destruktive relasjoner mellom medlemmene. Forfatterne beskriver med utgangspunkt i teori og forskning hvordan deltakere og ledere kan få grupper til å fungere på en god måte. I boken gis det eksempler og verktøy på hvordan man kan lede, utvikle og påvirke en gruppe; derav kommunikasjon og konflikthåndtering.

Gruppepsykologi er skrevet for ledere, lærere, trenere og veiledere som ønsker forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan få grupper til å fungere bedre.

Philip Hwang er professor i psykologi ved Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Hans forskning omfatter barn og unges utvikling og livsvilkår. 

Bjørn Nilsson er psykolog, sosiolog og universitetslektor i sosialpsykologi. I tillegg til at han underviser ved Göteborgs Universitet arbeider han med gruppe- og lederutvikling i både Sverige og internasjonalt i Europa. USA og Kina.
Forfattere:
ISBN:
9788245017366
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
247
Gruppepsykologi