Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grunnopplæring i arbeidsmiljø - Bygg og anlegg
Forfattere:
ISBN:
9788211034540
Utgitt:
Utgave:
1
Grunnopplæring i arbeidsmiljø - Bygg og anlegg

Grunnopplæring i arbeidsmiljø - Bygg og anlegg
Instruktørmateriell

Bygg- og anleggsnæringen kjennetegnes med spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver som krever årvåkenhet. Alle arbeidsoperasjoner må gjennomføres planmessig og alltid med ivaretakelse av arbeidernes sikkerhet og helse som viktigste forutsetning. Denne instruktørveiledningen er en del av opplæringsmateriell utarbeidet av representanter fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Abeidsmandsforbund og Fellesforbundet. Til opplæringsmateriellet hører også et arbeidshefte.

Format
Språk
Forventes i salg 19.03.2019
Antall
0,-