Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
649,-

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap dekker kurs som Grunnleggende regnskap og Finansregnskap med analyse i treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Boken er kombinert lære- og oppgavebok, og egner seg godt til selvstudier.

Boka er basert på regnskapslov, bokføringslov og regnskapsforskriften, og dekker
regnskapsregistrering (bokføring) og en bevisstgjøring av de ulike regnskapspostenes effekt
mva., arbeidsgiveravgift og skattetrekk regler, plikter og regnskapsmessig behandling
de grunnleggende regnskapsprinsippene
avskrivninger og andre periodiseringer og avsetninger
verdimålingsreglene i norsk årsregnskap
presentasjonen av regnskapsdataene iht. oppstillingsplanene (resultat- og balanseoppstilling) og krav til regnskapet
regnskapet som informasjonskilde
kontantstrømoppstilling
skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
regnskapsanalyse

Boka er kontoplanorientert, noe som gir mye gratis i innlærings-prosessen og som forenkler konverteringen av saldobalansen til resultat- og balanseoppstilling.

Opplegget er tilpasset dataregnskap, selv om undervisningen skjer manuelt. Det betyr at mye av det som er spesielt for manuelt regnskap, er tonet kraftig ned eller er utelatt. En konsekvens av dette er at hovedboken/kontospesifikasjon har en sentral plass, mens posteringsjournaler/kassedagbok og tabellarisk avslutning ikke benyttes.

Aage Sending har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet. Han har gjennom mange år hatt kursansvar for de grunnleggende økonomistyringsfagene ved Handelshøyskolen BI, og har undervisningspraksis fra bedriftsinterne kurs og flere høyskoler.

Forfattere:
ISBN:
9788245016277
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
426
Grunnleggende regnskap