Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grunnbok for ingeniørutdanningen 1
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
619,-

Grunnbok for ingeniørutdanningen 1

Grunnbok for ingeniørutdanningen 1 er skrevet for å dekke
noe av pensum innenfor ingeniørutdanningen i tema som
ikke ligger i de tradisjonelle ingeniørfagene, men i det man
ofte kaller området teknologi og samfunn. Boka inneholder
følgende tema, i 4 deler:

Del 1, Teknologi- og vitenskapshistorie, starter ca. 1650
og går fram til i dag. Dette er et naturlig sted å starte
historisk på grunn av René Descartes og Francis Bacon,
som på mange måter er den moderne tids fedre. Det
blir også tatt et blikk tilbake til antikken.

Del 2, Systemtenkning, er skrevet på bakgrunn av det
overordnede kravet om å se ingeniørutdanningen i en
helhetlig sammenheng. Systemtenkning er her presentert
som en metode for å se på virkninger av teknologi
på samfunnet generelt, og på en dynamisk måte.

Del 3, Teknologi og etikk, inneholder noe om etikk generelt,
men legger spesielt vekt på forholdet mellom
teknologi og etikk. Dette er et tema som er lite beskrevet
i litteraturen, men som likevel er svært viktig for teknologer.

Del 4, Vitenskapelig metode og teori, gir en kort innføring
i emnet grunnleggende vitenskapsteori, som ingeniørstudenter
skal ha kunnskap om.

Tom V. Nilsen er førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA).
Han er utdannet innenfor marine konstruksjoner ved NTH
(nåværende NTNU), og har hovedfag i idéhistorie fra Universitetet
i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245021738
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
304
Grunnbok for ingeniørutdanningen 1