Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Engelsk Grunnbok, brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
269,-

Grip 3 Engelsk Grunnbok, brettbok

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. 

GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, og boken er rikt illustrert. 

GRIP 3 Engelsk Grunnbok dekker kompetansemålene etter 10. trinn i Fagfornyelsen (LK20) og ivaretar også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring, modul 4, og komptansemålene (LK20) etter VG1 yrkesfag.

GRIP 3 Engelsk Grunnbok tar utgangspunkt i et globalt syn på engelsk språk og litteratur. Dette perspektivet gjenspeiles i tekstutvalget og i de muntlige oppgavene som følger hvert kapittel. Læreverket ser også til historiske hendelser for å formidle kunnskap om mangfoldet i engelsk språk og kultur. Flerspråklighet som ressurs og praktisk språkbruk veier tungt i GRIP 3 Engelsk-universet. 

Boken består av fem hoveddeler:
  1. English around the world (engelsk som verdensspråk)
  2. Encounters (autentiske tekster skrevet av minoritetsspråklige)
  3. Fiction texts (skjønnlitterære tekster fra ulike sjangre)
  4. Democracy and citizenship (demokrati og medborgerskap)
  5. Professional life (yrkesvalg og arbeidsliv)
Minigrammatikk og ordlister følger bakerst i boken.
GRIP 3 Engelsk Grunnbok finnes også som digital bok. Alle tekstene er lest inn og ligger som lydstøtte i den digitale boken. På nettstedet finner deltakerne oppgaver til hvert kapittel. 

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har alle erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Svendahl Kvam underviser ved Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO), Grunnskole for voksne. Pajak jobber som rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Aspestrand Stenbakken underviser minoritetsspråklige gjennom sitt eget byrå Norsksonen.
Forfattere:
ISBN:
9788211048134
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Trinn:
8, 9, 10
Grip 3 Engelsk Grunnbok, brettbok