Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grønn pedagogikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Grønn pedagogikk
Kunnskap gjennom samhandling i naturbruk

Hovedbudskapet i Grønn pedagogikk er at kunnskap erverves gjennom samhandling i naturbruk. Boka tar for seg grunnleggende pedagogiske sider ved den skolebaserte naturfag- og naturbruksopplæringen. I hvert kapittel, knyttet til en av årets måneder, presenteres undervisningsopplegg sammen med ett av de tolv idégrunnlagene som grønn pedagogikk bygger på. Ved god tilrettelegging og fornuftig valg av arbeidsoppgaver følger viktig og varig læring.I det praktiske arbeidet produseres det goder som samfunnet trenger. Samtidig skapes det endring og utvikling for menneskene som er involvert i arbeidet og i kunnskapen det arbeides med. I en tid med usikkerhet og hyppige reformer i skolen gir grønn pedagogikk framtidsperspektiver basert på en lang og bærekraftig skoletradisjon.Hans Petter Evensen (1942) er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå: Universitetet for miljø- og biovitenskap). Han har vært engasjert i utviklingen av landbruksskolen og studieretning naturbruk de siste 35 åra, og har deltatt aktivt i det forsknings- og utviklingsarbeidet som har ført fram til dagens grønne naturbruksutdanning. Evensen har skrevet lærebøker og artikler i krysningspunktet mellom pedagogikk og naturbruk, og han har deltatt i en rekke læreplangrupper.
Forfattere:
ISBN:
9788245001655
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
292
Grønn pedagogikk