Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt sagt Alfa 2, lesebok med lydbok
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Godt sagt Alfa 2, lesebok med lydbok
Nivå A0, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

GODT SAGT ALFA er begynnerbøker i norsk lesing og skriving for fremmedspråklige voksne med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Parallelt med alfabetiseringen skal elevene ha muntlig norskopplæring med Bildeordboka GODT SAGT 1 som hjelpemiddel.

ALFA 1, LESEBOK og SKRIVEBOK, er for analfabeter, det vil si voksne som aldri har lært å lese på noe språk.

ALFA 2, LESEBOK og SKRIVEBOK, er for morsmålslesere, det vil si voksne som har lært å lese sitt hjemlands alfabet, men ikke det latinske alfabetet. ALFA 2 er også fortsettelsen for «eks-analfabetene», de som er ferdig med ALFA 1-bøkene.

ALFA LÆRERENS BOK gir veiledning for bruk av hele ALFA-samlingen. Boka har en generell del om undervisning av analfabeter og en sideveiledning for bruk av ALFA-materiellet fra dag til dag i klassen. Boka har også ekstramateriell til kopiering og morsmålstekster for testing ved inntak.

ALFA-BOKSEN inneholder bokstavkort og andre hjelpemidler til alfabetiseringsundervisningen.

GODT SAGT 1-samlingen for muntlig norskopplæring består av Bildeordboka med lyd på nett (bm/nn), d-bøker til bruk på smart tavle, bildekort og plakater. Godt sagt og godt lest Lærerens bok dekker hele læreverket.

GODT SAGT 1-samlingen for lesekyndige består av Godt lest lesebok 1 og 2, Godt lest skrivebok 1 og 2, Lytteboka med lyd på nett, Prøveboka med lyd på nett, ti lesehefter (bm/nn) og to lydbøker til dem, pluss ordlister på seks språk.

Lyd til de fl este komponentene kan du finne på nettstedet godtsagt.portfolio.no

Forfatter Ellen Hanssen er utdannet fra lærerskole og universitet med blant annet fagene engelsk, nordisk og norsk som andrespråk. Hun har undervist fremmedspråklige elever i ungdomsskolen og voksenopplæringen i 25 år. Hun har arbeidet administrativt med dette fagfeltet hos skolesjefen i Oslo og i Utdanningsdepartementet, og har holdt en rekke kurs og foredrag om undervisning i norsk som andrespråk.

Forfattere:
ISBN:
9788211008787
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Verk:
Godt sagt Alfa
Godt sagt Alfa 2, lesebok med lydbok