Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Global forståelse, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
339,-

Global forståelse, e-bok
Barnehagelæreren som kulturell brobygger

Har du reflektert over hvorfor din måte å forstå verden på er ulik andres? 

Global forståelse – Barnehagelæreren som kulturell brobygger viser hvordan vår forståelse av verden kan utvides i møte med andre. Å se mangfold som en ressurs handler om å være trygg på eget ståsted og være åpen for ulikhet. Tverrkulturell kompetanse utvikles gjennom å bli bevisst at vi alle har et verdensbilde og en kommunikasjonsform som er kontekstavhengig. 

Boken passer spesielt i forbindelse med fordypningsemner i global forståelse, flerkulturell pedagogikk og kulturelt mangfold, og for profesjonsutøvere i det flerkulturelle Norge. Den har egne kapitler rettet spesielt mot barnehagelærerstudenter, og sentrale kapitler for studenter som ønsker praksisopphold i Afrika.

Ane Bergersen er førstelektor i sosiologi ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal
Forfattere:
ISBN:
9788245044485
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
252
Global forståelse, e-bok