Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Generell psykologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
599,-

Generell psykologi

- Sansning og persepsjon
- Psykomotoriske funksjoner 
- Følelser og emosjoner 
- Behov og motivasjon
- Betinging og læring
- Hukommelse 
- Tenkning
- Evner og intelligens
- Bevissthet og det ubevisste
- Personlighet
- Utviklingspsykologi
- Klinisk psykologi
- Stress og tilpasning
- Arbeidspsykologi
- Sosialpsykologi
- Forskningsmetoder
- Psykologiens historie

Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser (opplevelser, følelser, tanker). Faget har både en biologisk og en sosial forankring. Faget har mange emner; i denne boka behandles grunnleggende og sentrale emner som har innbyrdes sammenheng og gir oversikt. Formålet er å formidle fagkunnskaper i vitenskapelig psykologi som kan ha personlig interesse og som er av betydning for ens syn på samfunnsspørsmål.

Steinar Ilstad er født i 1942 i Bodø. Han ble cand.psychol. i Oslo i 1970, og har senere hatt flere studieopphold ved University of Michigan i Ann Arbor. Siden 1970 har han vært vitenskapelig assistent, universitetslektor og første-amanuensis i psykologi ved NTNU. Han underviser i generell psykologi, sosialpsykologi, metodelære og arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU-Gløshaugen.

Forfattere:
ISBN:
9788251922067
Utgitt:
Utgave:
1
Generell psykologi