Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

Fyringsanlegget I
Feierfaget

Fyringsanlegget I er én av fire bøker som dekker læreplanen i feierfaget. Serien består av:Brannvern og skadebegrensningBransje- og miljølæreFyringsanlegget IFyringsanlegget IINettressurser som er felles for de fire bøkene(www.fagbokforlaget.no/feierfaget)Bøkene formidler grunnleggende kunnskaper om de forskjellige delene av faget med praktiske eksempler og en rikelig mengde med arbeidsoppgaver. Bøkene kan leses på egen hånd og egner seg godt som håndbøker for forskjellige etater.Tom Erik Galambos jobber som branninspektør i Asker og Bærum brannvesen IKS. Han er utdannet feiersvenn og har verv i Feiermesternes landsforening, er prøvenemndsmedlem i Akershus fylkeskommune og underviser i skorsteinsteknikk ved Norges brannskole. Per W. Haaland har forelest i feierfaget ved Norges brannskole i en årrekke og har vært konsulent i forbindelse med skorsteins- og ildstedsteknikk. Han har også vært medlem av forskjellige utvalg, komiteer og råd i varme- og murverksbransjen, samt i feierfaget, og har vært medlem av komiteer for utarbeidelse av norske og internasjonale standarder for skorsteiner og ildsteder.Emil Lerdahl arbeider til daglig som rådgiver ved forebyggende avdeling ved Norges brannskole. Han er feiermester og murer med spesialisering i skorsteiner og ildsteder og har vært prosjektleder for flere prosjekter med fokus på effektiv energibruk knyttet opp mot feierfaget. Tor Eigil Prøven er utdannet feiermester med 33 års erfaring i faget og har utdanning til og med befalskurs 3 og forebyggende utdanning på området brann. Han har de siste 20 årene vært timelærer ved Norges brannskole og har vært med på flere prosjekter innenfor brann og feiing, bl.a. utarbeiding av læreplan for feierfaget, håndbok i skorsteiner og ildsteder og forskrift om stiger, stillaser og arbeid på tak.Gunnar Steinsvik har gjennomført brannutdanning og forebyggende kurs ved Norges brannskole og arbeider som rådgiver ved forebyggende avdeling ved samme skole. Han har utdanning og praksis i bygg- og anleggsfaget og flere års praksis og svennebrev som feier.
Forfattere:
ISBN:
9788245013078
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
228
Fyringsanlegget I