Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fremtidens Helse-Norge
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245012088
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
292
Fremtidens Helse-Norge

Fremtidens Helse-Norge

Norge bruker i dag omkring femti tusen kroner i helsetjenester per innbygger. Dette tallet er mer enn tre ganger så høyt som for tjue år siden. Det er knyttet store økonomiske utfordringer til fremtidens helsevesen, men andre problemstillinger vil også stå sentralt i tiden som kommer: demografiske og epidemiologiske endringer, teknologiske nyvinninger og organisatoriske forandringer. I tillegg vil vi bli utfordret i forhold til rolleforståelse og kulturelle endringer.

Boken
Fremtidens Helse-Norge understreker bredden i fremtidige utfordringer ved å gi plass til mange ulike faglige perspektiver og tilnærminger. Forfatterne har invitert med fagpersoner som alle er spesialister på sitt felt. Målet har vært å få frem morgendagens helseutfordringer – både på system- og individnivå. Bidragsyterne presenterer problemstillinger og skisserer forslag til mulige løsninger fra sitt eget ståsted. Den faglige spennvidden er stor. Boken er derfor et ypperlig utgangspunkt for videre debatt om tema
som dreier seg om fremtidens helse.

Fremtidens Helse-Norge er tilpasset studenter på bachelor- og masternivå, men er også aktuell for alle som er opptatt av temaet.


Hans Olav Melberg
er førsteamanuensis i helseøkonomi ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og har en 20 prosent stilling ved SIRUS.

Lars Erik Kjekshus er forskningsleder og førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
445,-