Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fransk språklære
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Fransk språklære
Grammatikk og kommunikasjon

Denne boka er laget for bruk i videregående skole, men vil også egne seg til bruk i voksenopplæringen og til selvstudium.

Fransk språklære har en grammatikkdel og en del som omhandler språkhandlinger. Grammatikkdelen legger særlig vekt på ulikheter mellom fransk og norsk uttrykksmåte som erfaringsmessig volder vansker for nordmenn. Oppsummeringer etter viktige temaer gir samlet oversikt og er nyttige ved repetisjon.

Språkhandlingsdelen gir en oversikt over vanlige måter å ordlegge seg på når en for eksempel skal unnskylde seg, spørre om hva noe heter, si sin mening, uttrykke irritasjon osv. Boka skiller mellom familiære og høflige uttrykk. Under hver språkhandling kommer de letteste uttrykkene først og de vanskeligste til slutt.

De to delene av boka kan brukes uavhengig av hverandre. Der det er naturlig, er det gitt henvisninger fra den ene delen til den andre. Eksemplene er hentet fra fransk dagligtale. Tegningene aktualiserer spesielle franske uttrykk og klargjør grammatiske forklaringer.

Arbeidsboka til Fransk språklære inneholder øvinger av ulik vanskelighetsgrad til viktige momenter i grammatikkdelen og språkhandlingsdelen.

Forfattere:
ISBN:
9788251916578
Utgitt:
Utgave:
1
Fransk språklære