Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten
Forfattere:
ISBN:
9788245008432
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
721
Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten

Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten

Kva rammer er det for strafferetten i den demokratiske rettsstaten? Gjennom dette spørsmålet diskuterer Jacobsen det ideologiske grunnlaget og rammeverket for norsk strafferett. Som inngangspunkt diskuterast den stadig meir ekstensive kriminaliseringa av førebuingshandlingar og den meir generelle tendensen i retning av ein pre-aktiv strafferett.

Avhandlinga argumenterer for at den rettsstatlege strafferetten er meir kompleks enn eit reint formelt rammeverk for strafferetten. Den rettsstatlege strafferetten vert forstått som modellert omkring siktemålet å sikre individa si like stilling som autonome. Dette siktemålet dannar både grunnlag og ramme for strafferetten. Eit viktig element i denne sikringa er ei balansering av individa sine ulike fridomsrettar, ei balansering som òg må gjerast i relasjon til førebuingskriminalisering.

Jørn RT Jacobsen er universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
1 699,-