Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fra intensjon til handling i barnehagen
Forfattere:
ISBN:
9788245022605
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
180
Fra intensjon til handling i barnehagen

Fra intensjon til handling i barnehagen
Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging

Barnehagepersonalets kompetanse er avgjørende for utvikling av barnehagens kvalitet. Fra intensjon til handling – Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging framhever at kompetanse- og kvalitetsutvikling er en kontinuerlig prosess.

Boka belyser dilemmaer som kan oppstå, og valg som må tas, i kompetanseutviklingsprosesser. Hensikten med boka er å belyse hvordan dilemma og utfordringer kan identifiseres, fortolkes og håndteres, og hvordan analyser kan skape muligheter for kompetansebygging i hele personalgruppa.

Denne boka er aktuell for alle som er opptatt av kompetansebygging i barnehagen, og kan være et godt hjelpemiddel i arbeidet med regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren. 


Forfatterne, Liv Torunn Eik (Universitetet i Sørøst-Norge), Gerd Sylvi Steinnes (Høgskulen i Volda) og Elin Ødegård (Universitetet i Stavanger), er førsteamanuenser i pedagogikk. 
De har forsket på barnehagelæreres profesjonskvalifisering og har vært involvert i ulike interaktive forskningsprosjekt innen kvalitetsutvikling i samarbeid med barnehager. 
Forfatterne har lang erfaring fra arbeid som barnehagelærere og med undervisning i barnehagelærerutdanning, veilederutdanning og masterutdanning for barnehagelærere.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-