Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fra englesang til domsbasun
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Bestillingsvare
319,-

Fra englesang til domsbasun
Om musikkens teologi og forkynnelse

Den natten da Jesus ble født, lød englenes himmelske sang over Betlehems marker. Ordet ble menneske, og samtidig ble dette kirkemusikkens teologiske startpunkt. Englenes sang vitnet for gjeterne om barnet i krybben, og slik ble det åpenbart en dyp forbindelse mellom inkarnasjonen og musikken.

Med dette som utgangspunkt utforsker boken musikkens teologi og forkynnelse. Forfatteren drar veksler på historiske kilder, bibeltekster og kulturelle fenomener i samtiden, for å gi oss en dypere forståelse av musikkens plass og funksjon i forkynnelsen og i gudstjenesten.
Boken gir mange konkrete eksempler og inspirerende innfallsvinkler til hvordan man i praksis kan arbeide med musikkens teologi og forkynnelse.
Vi kan ikke gjenskape englenes sang over markene, men vi kan alltid lete etter hvordan musikken kan kaste lys inn i evangeliets mange rom – ikke minst der ordene ikke strekker til.

Magnus Moksnes Myhre (f. 1982) har vært domkantor i Molde domkirke siden 2008.
Forfattere:
ISBN:
9788251408370
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
136
Fra englesang til domsbasun