Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fra dritdårlig til lærende lederskap
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
619,-

Fra dritdårlig til lærende lederskap

Lærende lederskap handler om bevisstgjøring. Ledelse er en livslang læringsprosess uten fasitsvar, og for å bli en lærende leder må man lære seg å se seg selv, sine medarbeidere, teamene sine og, ikke minst, hele systemet man jobber innenfor. Ledere har makt, og dermed har deres atferd stor betydning for hvordan andre mennesker får utvikle seg. Gjennom sin måte å oppføre seg på kan de få andre mennesker til å visne eller blomstre. Det betyr at når man har en eller annen form for lederrolle, så må man erkjenne det og være bevisst på sin egen væremåte.

Det kan være vanskelig å identifisere hva god ledelse er. Dårlig ledelse, derimot, føler vi på kroppen. Gjennom undervisning, kursing, forskning og konsulentoppdrag har forfatteren derfor prøvd å identifisere hva folk mener dårlig ledelse er. Dette har resultert i 120 intervjuer av ledere og medarbeidere i ulike virksomheter, i tillegg til undersøkelser på studentkull innenfor både økonomi og administrasjon samt ingeniørfag ved Høgskolen i Bergen. Historiene har blitt systematisert, og de som handler om dårlig ledelse, har blitt til et typegalleri i bokens siste kapittel.

En del av de historiene som presenteres i boken, får en til å undre seg over spørsmålet: Er disse lederne «dumme», eller er de ondskapsfulle? Svaret er som regel nei på begge spørsmål, men det forklarer likevel ikke hvorfor så mange opplever at dårlig ledelse får dem til å slutte i jobben eller gjør at de blir demotiverte, sykemeldte osv. Dritdårlig ledelse er et meget folkelig og høyst muntlig begrep som ikke akkurat kan sies å høre naturlig hjemme i akademia. Det er likevel et utbredt fenomen og et uttrykk som opptrer hyppig i intervjusitatene, og som dermed har gitt inspirasjon til bokens tittel.

Boken passer svært godt for studenter både på bachelor- og etterutdanningskurs. I tillegg vil ledere og medarbeidere i både offentlig og privat sektor ha stort utbytte av å lese den.

Kari Heggholmen foreleser i ulike ledelses- og organisasjonsfag på Høgskolen i Bergen, både på ulike grunnutdanninger og på etter- og videreutdanninger. Hun har 25 års fartstid som leder, forsker, høgskolelektor, foredragsholder og konsulent/coach. Erfaringene sine har hun fra både offentlig og privat sektor, og en rekke bransjer som helse, utdanning, forsvar, olje, shipping, fiskeri og offentlig forvaltning. Heggholmen er cand.polit med administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

 

Forfattere:
ISBN:
9788245016895
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Fra dritdårlig til lærende lederskap