Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fra bordvers til bildebøker
Forfattere:
ISBN:
9788245032024
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
238
Fra bordvers til bildebøker

Fra bordvers til bildebøker
Mat og måltider i barnelitteraturen

Denne boka kobler mat og måltider til barnelitteratur. Gjennom nye analyser av tekster og mange nye problemstillinger bringer boka ny innsikt. Bakteppet er norsk barnehagevirkelighet, men mye av stoffet er like relevant for skolen.

Hvert kapittel er en fagfellevurdert forskningsartikkel. Ulike fagfelt er representert. Målet er å utvikle bevisstheten rundt mat og måltider gjennom en vitenskapelig antologi som utforsker hvordan et utgangspunkt i barnelitteratur kan bidra til refleksjon over gode praksiser i arbeid med barn. 

Boka gir kunnskap om mat og måltider i barnelitteraturen og inspirerende eksempler. Den henvender seg til forskere og undervisere på universiteter og høgskoler, studenter i lærerutdanningene og andre som er opptatt av utdanning, barnelitteratur og barnehagekultur. 


Hilde Dybvik er førstelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. Hennes forskningsinteresser dreier seg særlig om barnelitteraturens plass i barnehagen. Hun er også barnelitteraturkritiker gjennom mange år.

Eivind Karlsson er førstelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. Hans forskningsinteresser dreier seg særlig om barnekultur og barnelitteratur, og han har vært aktiv som forskningsformidler i inn- og utland.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
419,-