Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

Fra «bør» til «skal» (Open Access)
Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

Rammeplanen for barnehage former hverdagen til barna og de ansatte i barnehagen, og er et uttrykk for samfunnets rådende syn på barn og barns oppvekst. Denne antologien undersøker hvordan den gjeldende rammeplanen fra 2017 virker i barnehagen og i barnehagefeltet – fra ulike vinkler og gjennom ulike metoder og typer av kilder. Antologien tar opp to overgripende tema: Først, hvordan barnehagemyndigheter, barnehageeiere, ansatte og andre aktører forstår mål og intensjoner med rammeplanen, og hvordan de erfarer å ta den i bruk. For det andre, undersøker antologien hvordan de samme aktørene bruker rammeplanen gjennom dypdykk på utvalgte områder: fagområdene i barnehagen, progresjon som arbeidsmåte i barnehagen, samiske perspektiver, og arbeid med barns overgang fra hjemmet til barnehagen, internt i barnehagen og fra barnehagen til skolen. I tillegg undersøkes betydningen av en styrket eierrolle og kommunenes rolle som tilsynsmyndighet.

Antologien passer for bachelor- og masterstudenter og forskere i barnehagelærerutdanninger, styrer- og lederutdanninger, samt for barnehageansatte og andre innen barnehagefeltet.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245048735
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
490
Fra «bør» til «skal» (Open Access)