Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forvandlinga : Bodøs historie
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Forvandlinga : Bodøs historie
Bind 3: 1890-1950

Dette er fortellinga om Bodøs forvandling fra 1890 til 1950. Den mest dramatiske endringen skjedde 27. mai 1940, da mer enn halvparten av bysentrum ble jevnet med jorda av Nazi-Tysklands flyvåpen. Etter brannen måtte alt det gamle erstattes. Det kom noe helt nytt og moderne opp. For mange var det noe fremmed, for atter andre noe framtidsretta og nytt.

Selv om endringene mellom 1940 og 1950 var dramatiske, skal vi ikke underkjenne at det alt var store endringsprosesser på gang i tida før 1940. Det moderne massedemokratiet kom til Bodø-området. Det fikk følger for det offentlige ordskiftet og for hvordan samfunnet endret ham. Nye grupper deltok i større grad enn før, både kvinnene og representanter fra de lavere sosiale lag. Disse gruppene har derfor fått en sterk plassering i denne historia om Bodø.

Mange bodde enda i de rurale delene av dagens Bodø kommune, men stadig flere ble i perioden vevd inn i en kapitalistisk pengeøkonomi. Endringene medførte nye måter å organisere arbeid, industri og lønnsarbeid på, ny politisk organisering rundt gruppeinteresser og ny teknologi. Moderniseringsprosessene var i gang og ble forsterket av krigen og gjenreisninga i tida etter 1940. I dette bindet drøftes bakgrunnen for og utfallet av de omfattende prosessene. Samtidig gis et glimt av levd liv blant barn, unge og voksne i bygater og på fiskerbondebruk, i skiløyper, på feriekolonien og i fattighuset.

Forfattere:
ISBN:
9788251923231
Utgitt:
Utgave:
1
Forvandlinga : Bodøs historie