Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fortellinger fra praksis
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Fortellinger fra praksis
Trøbbel, vendepunkt og stolthet

Artiklene i denne boka utgår fra forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. Forfatterne formidler studier av studenters narrative praksiserfaringer og reflekterer over og utfordrer vilkår for disse. 

Boka er et bidrag til en revitalisering av undervisningsformer for praksisstudier. Den bidrar med ny kunnskap og innsikt for å forstå studenters erfaringer fra praksis og for å kunne støtte og utfordre læreprosesser. Boka aktualiserer pågående refleksjoner om praksisopplæring gjennom studier knyttet til praksisfortellinger, pensumlitteratur, praksisforberedelse, veiledning, ledelse og vurdering. En sentral premiss for artiklene er betydningen forfatterne legger i danningsperspektiver som identitet, subjektivitet, meningsskaping, perspektivskifter og selviscenesettelse. 

Bokas redaktører har begge sin hovedarbeidsplass ved Høgskolen i Bergen. 

Elin Eriksen Ødegaard arbeider som professor i barnehagepedagogikk og prodekan for forskning ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og som professor II ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun har publisert en rekke forskningsartikler og bøker om fortelling i et lærings-, kultur- og danningsperspektiv.

Magli Sofie Økland arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen og som forsker og sekretær for Følgegruppe for barnehagelærerutdanningen ved Senter for utdanningsforskning

De øvrige bidragsyterne er: Elisabeth Brun, Nina Carson, Margareth Eilifsen, Susanne Garvis, Janne Gjernes, Mette Bøe Lyngstad, Tiri Bergesen Schei, Helene Torsteinson, Wenche Aasen og Geir Aaserud.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245017786
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
253
Fortellinger fra praksis