Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forsvarsdepartementets historie 1814-2014, bind 2
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
569,-

Forsvarsdepartementets historie 1814-2014, bind 2
Et departement for politikk? 1940-2014

Forsvarsdepartementets historie 1814–2014 tar for seg hovedtrekkene i de militære departementenes historie i Norge.


Andre bind, Et departement for politikk?, tar for seg årene 1940–2014.


Forfatterne viser at Forsvarsdepartementet etter krigen ble utviklet på linje med andre departementer. Politisering sto i sentrum: Forsvarsdepartementet var gjenstand for en rekke reformer i perioden, med sikte på å utvikle et departement som ville makte å initiere, utforme og gjennomføre en bærekraftig politikk på det høyt prioriterte forsvarsfeltet. Tidvis var reformatorene i forsvarssektoren i front i så måte.


Men boken forteller også om tilbakeslag. Verken mot slutten av 1950-årene eller ved inngangen til 1990-årene klarte departementet å utforme en politikk som var tilpasset endrede sikkerhetspolitiske og økonomiske rammebetingelser. Departementet klarte heller ikke alltid å utøve en tilfredsstillende demokratisk styring i sektoren. I løpet av 1990-årene oppstod det en akutt styringskrise som resulterte i at forsvarssjefen etter britisk inspirasjon ble innlemmet i selve Forsvarsdepartementet fra 2003. Et kraftfullt departement der faget stod i politikkens tjeneste, var kanskje endelig en realitet også på forsvarsfeltet?


Første innbrett:


Kjell Inge Bjerga (f. 1970) er professor og direktør ved Institutt for forsvarsstudier. Han har arbeidet mest med Forsvarets utvikling under og etter den kalde krigen samt forvaltningspolitikk og ledelse og styring på forsvarsfeltet.


Sigurd Sørlie (f. 1975) er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og leder for Senter for sivil-militære relasjoner. Han har primært arbeidet med andre verdenskrig og det norske forsvaret under den kalde krigen.

Forfattere:
ISBN:
9788245017236
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
208
Forsvarsdepartementets historie 1814-2014, bind 2