Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

Forskning til samfunnsnytte (Open Access)
Trekk ved nyere norsk meteorologisk forskning

Meteorologiens samfunnsbetydning er økende, ikke bare gjennom værvarslene, men også grunnet energiomstillingen og tilpasningen til klimaendringene. Høstingen av energi fra fossile reserver under bakken må erstattes av vind-, sol- og vannkraft på jordens overflate. Denne omstillingen vil kreve store arealressurser, og de lokale meteorologiske forholdene vil til enhver tid avgjøre energiproduksjonen. Samtidig øker befolkningen, og konsekvensene av klimautviklingen utfordrer samfunnets stabilitet.

Gjennom seks artikler beskriver nåværende og tidligere fagfolk ved Meteorologisk institutt trekk ved norsk meteorologisk forskning fra 1960-tallet og framover, der instituttet har spilt en viktig rolle. Denne forskningen kan karakteriseres som «forskning til samfunnsnytte». I slik forskning utgjør observasjoner og numerisk modellering grunnlaget for å utvikle eller forbedre prognoser og spesialisert informasjon om vær, klima og miljø. Erfaringene som vinnes gjennom anvendelsene, brukes videre i forskningen. Dette er forskning til samfunnsnytte i praksis.

Boken er redigert av Øystein Hov, forskningsdirektør ved Meteorologisk institutt i perioden 2004–2016.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245045604
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
459
Forskning til samfunnsnytte (Open Access)