Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forskerfrøboka
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Forskerfrøboka

Forskerfrøboka handler om hvordan personalet i barnehagen kan ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet, stimulere barns interesser og legge til rette for opplevelser i naturen.

Boka inneholder fagstoff om naturen og arbeidsmåter i naturfag, og den inneholder mange praktiske eksempler og forslag til aktiviteter. Tradisjonelle temaer som økologi, lys, lyd, luft og vann blir behandlet. I tillegg er det en enkel innføring i geologi gjennom et steinprosjekt tilpasset arbeid i barnehagen. I det daglige pedagogiske arbeidet vektlegges bruk av natur og nærmiljø for å fremme blant annet barns kreativitet, språkutvikling og medvirkning.
I denne reviderte utgaven er økologikapitlet utvidet med temaer om fugler og småkryp og hvordan dette kan behandles i barnehagen. I tillegg er det foretatt mindre oppdateringer i de andre kapitlene.

Forskerfrøboka er aktuell som pensumbok for barnehagelærerstudenter og andre som vil bli kjent med hva naturfag i barnehagen kan være.

Guri Langholm (red.) og Kari Holter er førstelektorer i naturfag ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og arbeider også med barnehagesatsingene ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Kari Synnes er høgskolelektor i naturfag ved barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Inger Hilmo er pensjonert førstelektor ved barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Anne Lea er pensjonert førsteamanuensis i naturfag ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245019797
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
290
Forskerfrøboka