Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forholdsmessighetsvurderinger i  forvaltningsretten
Forfattere:
ISBN:
9788245012736
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
372
Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Boken tar opp den dagsaktuelle diskusjonen om det gjelder et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp i norsk forvaltningsrett og hvilken rekkevidde en slik norm eventuelt har. Innholdsmessige krav til forvaltningens skjønnsutøvelse er lovfastsatt på enkeltområder, men Høyesterett har vært avvisende til å stille et allment forholdsmessighetskrav.

Antologien springer ut av forskergruppen i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen, og ni forfattere tar opp tematikken fra ulike synsvinkler og fagområder. Analysene inkluderer både EU-/EØS-retten, menneskerettighetsvernet og bidrag fra den alminnelige og spesielle forvaltningsretten.

Karl Harald Søvig er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han er leder av forskergruppen i forvaltningsrett og har særlig arbeidet med forvaltningsrettslige og velferdsrettslige spørsmål.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
659,-