Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er førsteamanuensis i pedagogikk, og har undervist i mange år ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. I tillegg har hun arbeidet som forlagsredaktør i Universitetsforlaget og Fagbokforlaget. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen og barnehagens samarbeid med foreldre.Glaser har blant annet skrevet læreboka Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn.

Bøker av Vibeke Glaser