Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Unni Høsøien

Unni Høsøien er pedagog og har arbeidet med undervisning og skoleledelse både i grunnskolen og videregående skole. Hun har ledet skoleeierprogram i regi av KS. Høsøien underviser i veiledning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Høsøien har en master i organisasjon og ledelse fra NTNU med vekt på relasjonsledelse og veiledning.

Bøker av Unni Høsøien