Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Sunniva Sandanger

Sunniva Sandanger er daglig leder ved Nyskolen i Oslo. Hun var med på å starte skolen i 2004 sammen med Mosse Jørgensen og har vært med på å utvikle skolen hele veien. Hun utdannet seg opprinnelig innen sosialantropologi og litteraturvitenskap, men etter arbeidet med å grunnlegge Nyskolen var det læreryrket som fristet mest. På Nyskolen har hun prøvd de fleste roller og oppgaver fram til hun overtok som leder i 2014. Sunniva har gjennom Nyskolens historie jevnlig holdt kurs for lærere, foreldre og andre interesserte om demokrati i skolen, aldersblanding, tverrfaglig prosjektarbeid og skole historie og er generelt opptatt av forskning og utvikling innen pedagogikk og læring. Hun brenner for et demokratisk og humanisert samfunn og ser på skolen som en grunnstein i dette arbeidet.

Bøker av Sunniva Sandanger