Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Stine Sævik

Stine Sævik er utdannet spesialpedagog og har tidligere arbeidet med barn, unge og voksne med større hjelpebehov i ulike botilbud, i barnehage og skole. Hun er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, hvor hun veileder og foreleser, og bidrar i forsknings- og utviklingsarbeid tilknyttet senterets ansvarsområder.

Bøker av Stine Sævik