Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Sigmund Egil Nilsen

Sigmund Egil Nilsen er pensjonert førstelektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Der arbeidet han med yrkesfaglærerutdanning (PPU) og videreutdanning innenfor yrkespedagogisk utviklingsarbeid, veiledning av nyutdannede lærere og yrkesretting av matematikkundervisningen. Nilsen er realist med fagene matematikk, kjemi og pedagogikk. Han har arbeidet i ungdomsskole og yrkesfaglig videregående opplæring. Han arbeider nå med et forskningsprosjekt innenfor evaluering av  yrkesfaglig videregående utdanning og tilhører det stimulerende «Kompetansesenter for seniorer» ved HiOA.

Bøker av Sigmund Egil Nilsen