Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Reinhardt Jåstad Røyset

Reinhardt er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen og arbeider ved Holen skole i Bergen Kommune, der faget Utdanningsvalg har vært en stor del av stillingen. I forbindelse med fagfornyelsen har Reinhardt, siden 2017, arbeidet i en gruppe for å utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg. Siden 2018 har han vært involvert i arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning for Kompetanse Norge. Oppdraget er gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet.

Bøker av Reinhardt Jåstad Røyset