Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Randi Sætherstuen

Randi Sætherstuen er allmennlærer, har videreutdanning med mastergrad i pedagogikk. Hun har erfaring fra både udelt, fådelt og fulldelt skole, med hovedvekt på fådelt der hun har arbeidet mye med utvikling av gode maler for årsbytteplaner og emnebytteplaner som praktiske arbeidsredskaper for lærerne.Hun har skrevet en artikkel om tilpasset opplæring i aldersblanda grupper i boka Nærmiljøpedagogikk (Melheim (red.)2009) og er regelmessig bidragsyter til bladet Nærmiljøskolen. Sætherstuen er i dag lærer ved Lismarka skole og leder for pedagogisk utvalg i LUFS, Landslaget for nærmiljøskoler.

Bøker av Randi Sætherstuen