Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nadja Ben-Shams

Nadja Ben-Shams

Nadja Ben-Shams er utdannet sosionom, har videreutdanning i HR og ledelse i helse- og sosialsektoren, samt er sertifisert i flere foreldreveiledningsmetoder. Hun har jobbet i barnevernets førstelinje siden 2009, som både saksbehandler og avdelingsleder. I 2019 startet hun som daglig leder i Memox, som er spesialister innen multietnisk familiearbeid.

Bøker av Nadja Ben-Shams