Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, med ansvar for masterstudiet i spesialpedagogikk. Hun har også en delstilling som seniorrådgiver i Statped, hvor hun jobber med fagutvikling. Hun har en PhD med temaet inkludering og relaterer sin forskning mot sentrale områder innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.

Bøker av Mirjam Harkestad Olsen