Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Marita Aasland

Marita Aasland er kontaktlærer på 3. trinn ved Skøyen skole i Oslo. Læringspartnermetoden ble hun kjent med da hun var i Canada i 2007. Hun har holdt kurs i regi av Utdanningsetaten i Oslo og Utdanningsdirektoratet og har bidratt i boka «Elevvurdering. Metodebok for lærere i grunnskolen» (Pedlex 2011). Marita er også praksislærer for studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og holder kurs for lærere i vurdering for læring.

Bøker av Marita Aasland