Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Marit Onshuus Lysebo

Marit Lysebo er en engasjert foreleser og prosessveileder med en nær og inkluderende stil. Hun legger til rette for læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til en personlig endring og utvikling. Marit har lang erfaring som pedagog, prosessveileder og coach, og flere års praktisk ledererfaring fra grunnskolen. Hun har videreutdanning innen coaching, veiledning og relasjonsledelse, og har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi.

Bøker av Marit Onshuus Lysebo