Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Marion Prytz

Marion Prytz er utdannet lærer og skoleleder, og har mangeårig lærer- og skoleledererfaring fra ungdomstrinnet. Marion har rektor- og rådgiverutdanning. Hun jobber for tiden som utviklingsveileder ved Kompetansesenteret i Drammen kommune, og veileder skoleeiere og ledere i sitt arbeid med skolebasert kompetanseutvikling og lærende nettverk.

Bøker av Marion Prytz